top of page

הסדנה החדשה של עמית תוקדש לדיוקן עצמי ולקשר בין הפורטרט להפשטה.
הסדנה תחל בבחינת הציור כסטרוקטורה מופשטת של משיכות מכחול, צבעים וצורות. אנו ניישם את עקרונות ההפשטה בהבניה של דיוקן עצמי. במהלך הסדנה נסתייג מציור כמייצג צילומי,תחת זאת, נתמקד בפורטרטים עצמיים כדרך לגלות את מהותנו הפנימית על כל קשת הרגשות האנושיים הכרוכים בה; מאושר עילאי עד כאב עמוק.

אתם מוזמנים להצטרף למסע צבעוני ומרתק אל עצמכם!

 

תאריכי הסדנה:
ימי רביעי 10.00-13.00

8 לינואר - 29 לפברואר

8 מפגשים

דיוכאן ועכשיו: סדנת ציור דיוקן עצמי בהנחיית עמית קבסה

    bottom of page