top of page

הדיוקן: יצירת דמיון
בהנחיית: איליה גפטר

ימי שני 18.00 - 22.00 // 26 ביולי - 30 באוגוסט // 6 מפגשים
הסדנה תתקיים בסטודיו ובפורמט מקוון בזום

בסדנה זו נלמד את שיטות וטכניקות ציור הדיוקן האנושי. נלמד כיצד להגיע לדמיון משכנע, תלת מימד ותחושת אור. נלמד לבטא אופי ותוכן רגשי.
נכין רישומים מהירים, דיוקנאות מונוכרומטיים ודיוקנאות מורכבים בצבע.
מומלץ ניסיון ציור קודם.

אפשרויות רישום ועלויות:
השתתפות מלאה בסטודיו: 1,500 ₪
השתתפות בזום: 1000 ₪
(ההשתתפות בזום מעניקה גישה מלאה להרצאות, הדגמות, מטלות עבודה ומשוב באמצעות Whatsapp)

הדיוקן / בהנחיית: איליה גפטר