top of page

GO FIGURE

סדנת רישום וציור מודל בהנחיית איליה גפטר

 

ימי שני // 10.00 - 14.00

6 ביולי - 24 באוגוסט // 8 מפגשים

 

הסדנה תתקיים בסטודיו ובפורמט זום סדנה אינטנסיבית המעמיקה באמנות רישום וציור הדמות האנושית בתנועה. אנו נעבוד עם מודלים בתנוחות ארוכות, קצרות עד קצרות מאוד. נלמד ונתרגל טכניקות הפשטה וביטוי באמצעות רישום וצבע. הסדנה נועדה לשפר משמעותית את מיומנויות המשתתפים בייצוג גוף האדם ברישום וציור. הסדנה תכלול מהרצאות, הדגמות רישום וציור, תרגול רישום וציור, הדרכות פרטניות, ביקורות קבוצתיות.

 

אפשרויות הרשמה:

השתתפות מלאה בסטודיו: ₪ 1,800 השתתפות בזום: ₪ 700 - גישה מלאה להרצאות, הדגמות ותרגילים באמצעות הזום. בפורמט זה לא ניתן יהיה לצייר את המודל או לקבל משוב ממנחה.

GO FIGURE: סדנת רישום וציור מודל בהנחיית איליה גפטר