top of page

בעקבות הצלחת סדנת הציור בדיו האחרונה, אנו מציעים כיתת אמן בנושא. נתמקד בתיאוריה והטכניקה הבסיסית של ציור בדיו. סטודנטים חדשים מוזמנים לגילוי קצר אך מעמיק של מדיום מרתק. עבור הסטודנטים הוותיקים זוהי הזדמנות לחדד את הבנת החומר, הטכניקה והמיומנות.

 

 

תוכנית הסמינר:

הרצאה

הדגמה

ציור ממודל (או טבע דומם)

הדרכה פרטנית

 

 

תאריכים ושעות:

20/04/2023

22:00-17:00

<