top of page

בעקבות הצלחת סדנת הציור בדיו האחרונה, אנו מציעים כיתת אמן בנושא. נתמקד בתיאוריה והטכניקה הבסיסית של ציור בדיו. סטודנטים חדשים מוזמנים לגילוי קצר אך מעמיק של מדיום מרתק. עבור הסטודנטים הוותיקים זוהי הזדמנות לחדד את הבנת החומר, הטכניקה והמיומנות.

 

 

תוכנית הסמינר:

הרצאה

הדגמה

ציור ממודל (או טבע דומם)

הדרכה פרטנית

 

 

תאריכים ושעות:

20/04/2023

22:00-17:00

 

 

*דיו הוא מדיה מאתגרת בעלת אופי ייחודי: הוא מינימליסטי, בלתי צפוי ובלתי הפיך. תכונות אלו הופכות את העבודה עם הדיו לתרגול המושלם. ציור בדיו מציע לא רק תוצאה מהפנטת אלא גם מחנכת לעבודה יעילה עם כל חומרי הציור האחרים. העבודה בדיו מציבה את האור במרכז היצירה. ציור בדיו דורש לראות בבירור מה הכי חשוב במציאות שאנו מתבוננים בה. דיו מלמד על כלל היסודות המופשטים של האמנות החזותית. הרבה ממה שאני יודע על ציור בשמן, למדתי מהניסיון שלי עם עבודה בדיו. אני אשמח לחלוק את החוויה הזו בסמינר הקרוב.

 

 

*דימוי: איליה גפטר, "רקדן" , אוסף פרטי

סדנת ציור בדיו

    bottom of page