top of page

מוזמנים להצטרף  קצר מתקדם  סדנת חלל צבוע  בסטודיו!

29.03 ו- 31.03. 10.00 - 15.00

 

מוגבל ל -15 משתתפים.

 

מפגשי הסטודיו יכללו:

הרצאה בנושא שילוב כל שיטות הציור והציור לבניית עומק ומרחב.

הפגנות ציור נרחבות

תרגילי ציור מודרכים בסטודיו

דיון בציורי התלמידים (המשתתפים מוזמנים להביא כל יצירות עבר או עדכניות)

חלל צייר II: סדנת אולפנים מתקדמת עם איליה גפטר