top of page

אנו מזמינים אתכם להצטרף לקבוצה קטנה ואינטימית וללמוד מאחד הציירים המובילים בישראל.
מספר המקומות מוגבל מאד.

נושאי בסדנה:

מהם היתרונות של ציור מהתבוננות ישירה?
מה אנו מבקשים למצוא ואילו לבטים כרוכים בציור מהתבוננות?
האם צייר חייב לסמוך תמיד על מה שעיניו רואות?
מהי האמת בציור?
כל מפגש יכלול זמן לציור, הדרכה של המנחה ודיון ביצירות.

תאריכי סדנה:

ימי רביעי 10.00-14.00 ⫽ 1 ליולי - 18 ליולי ⫽ 3 מפגשים

מיקום הסדנה:
המרכז לאומנויות הציור
בן צבי 84, קומה 3, סטודיו 304. תל אביב

אמת ושירה: ציור מהתבוננות בהנחיית יאן ראוכוורגר

    bottom of page