top of page

טקסטורות - מגע ציורי
בהנחיית: איליה גפטר

ימי רביעי 10.00 - 14.00 // 4 באוגוסט - 25 באוגוסט // 4 מפגשים

זמין בסטודיו ובזום

איכויות הטקסטורה, המרקמים ועבודת המכחול הינם היבט טכני, אינטואיטיבי ואניגמטי באותה מידה. סדנה חדשה זו תעסוק בעולמם המרתק של חומרי הציור. נחקור מגוון מצעים, מדיומים, מכחולים ועולם שלם של מרקמים וצבעים. הסדנה תעניק ידע טכני מעמיק בחומרי הגלם, תפתח את הרגישות ליישום הצבע ותאפשר לסטודנטים המשך מחקר שיטתי ופרודוקטיבי.


אפשרויות רישום עלויות:
השתתפות מלאה בסטודיו: 1,100 ₪
השתתפות בזום: 800 ₪
(ההשתתפות בזום מעניקה גישה מלאה להרצאות, הדגמות, מטלות עבודה ומשוב באמצעות Whatsapp)

טקסטורות - מגע ציורי / בהנחיית: איליה גפטר