top of page

תאריכי סדנה:
ימי רביעי //9,16,23 לספטמבר
16:00 - 19:30 // 3 מפגשים

 

הסדנה כולה מוקדשת להכרות טכניקות עבודה מגוונות עם הנוף האורבאני. נלמד לתרגם את הרגש והחוויה האישית לשפת האמנות באמצעות קו, כתם וצבע.

מפגש עם טכניקה חדשה הוא אחד האירועים