הלפיד: כיתת אמן

בהנחיית: יאן ראוכוורגר
ואמנים אורחים

כל שבת אחרונה בחודש 22.00 - 18.00
31.07.2021 - 31.10.2020

תוכנית ייחודית חדשה זו מעניקה מסגרת, הכוונה מקצועית וקהילה תומכת לאמנים בדרכם העצמאית.
הקורס מורכב מעשרה מפגשים חודשיים. יאן ראוכוורגר יעניק משוב לעבודות המשתתפים. איליה גפטר ואמנים ישראלים מהשורה הראשונה יצטרפו למפגשים כאמנים אורחים לדבר על תהליך העבודה שלהם ולנהל דו שיח פורה שמטרתו למצוא ולעצב בכל אחד מהמשתתפים קול ייחודי וצלול.
משתתפי הקורס יביאו את יצירותיהם לביקורת על בסיס חודשי.

לפיד: כיתת אמן עם יאן ראוכוורגר