top of page

ימי שישי 13:00-10:00

28/06/2024-13/10/2023 – שיעורים דו שבועיים – 18 שיעורים

 

מסגרת ייחודית של הדרכה ותמיכה לציירים

רמה: מתקדם / מקצועי

 

עבודה עצמאית על ציור היא אחת החוויות המשמעותיות והעמקות ביותר, אך לעיתים היא כרוכה בספקות, בלבול ואובדן כיוון. הלפיד היא מסגרת המציעה הדרכה ותמיכה מקצועית לאמנים במסעם האישי. הקורס מיועד לאמנים העובדים בכל מדיה וסגנון, ותסייעה למשתתפים להתקדם בדרכם הייחודית.

הקבוצה תתארגן סביב שני עקרונות: תשוקה לאמנות וצמיחה אישית. משתתפי הקורס יעבדו על הפרויקטים עצמאיים, תוך שהם נהנים מתמיכה הדדית. המנחה והאמנים האורחים יציעו משוב הדרכה והשראה.

 

מתודולוגיה

הרצאות זום דו-שבועיות וביקורות

משוב ותמיכה בקבוצת WhatsApp

ביקורים בתערוכות

 

עלות הקורס: 3,500 ₪

הלפיד / בהנחיית איליה גפטר

    bottom of page