top of page

הכרטיסייה מתאימה לאלה שעסוקים מכדי להתחייב לפגישות שבועיות.
הכרטיסייה מאפשרת השתתפות ב-10 שיעורים בכל עת, בכל אחד מהקורסים המקוונים או הפרנטליים במהלך שנת הלימודים 2023-22.
בכפוף למקומות פנויים בכיתה

 

מחיר מבצע: 2,300 ₪

כרטיסיית 10 שיעורים

    bottom of page