top of page

בהנחיית איליה גפטר

ימי ראשון // 18:15 - 22:00 // 27.08.23-09.07.23


פרשנות ציורית של יצירות המאסטרים

הגדולים

 

עבדות מאסטרים גדולים מן העבר הם חומר לימוד יקר ערך עבור כל סטודנט לאמנות ואמן. עין מימנת תוכל ללמוד את רזי הציור ולהבחין בסודות המקצועיים בכל יצירת מופת. בסדנה חדשה זו נלמד להפיק ידע רחב והשראה עמוקה מיצירת מופת אחת. הסטודנטים יבחרו עבודת אמן מתוך מבחר יצירות ואנו נערוך דיונים ונפרשן את היצירה הנבחרת ברישום, מונוכרום ובצבע. בכל מפגש, הסקיצות שלנו ייקחו אותנו עמוק יותר ויותר לתוך סודות ההבנייה הציורית.

נושאי הסדנה
סודות הקומפוזיציה הקווית, הטונאלית והכרמטית
קומפוזיציה כמקור ההרמוניה והיופי
קומפוזיציה כמקור האקספוזיציה

שיטת הוראה:
הרצאות
הדגמות ציור
תרגול ציור מודרך
הדרכה פרטנית

מחיר הסדנה: 1,900 ₪

אנטומיה של יצירת מופת