top of page

בהנחיית איליה גפטר

ימי שני // 18:15 - 22:00 // 28.08.23-07.08.23 // 4 מפגשים
ציור ורישום דיוקן עצמי אקספרסיבי

 

בסדנה מתקדמת זו נחקור צבעים וצורות ככלי להבניה ציורית וביטוי עצמי. תוך שימוש בהתבוננות בעצמי כנקודת מוצא, נלמד גישות מודרניסטיות לצבע כמדיום לביטוי (עצמי).

נושאי הסדנה:
ניתוח ציורי - דיוקן עצמי - יצירות של מאסטרים מודרניים
תורת הצבעים המודרניסטית
שימוש בפלטה מורחבת.
פוטנציאל הבעתי של עבודה במכחול ומרקמים
אסטרטגיות לביטוי (עצמי).

שיטת הוראה:
הרצאות
הדגמות ציור ורישום
תרגול ציור מודרך
הדרכה פרטנית
סקירה קבוצתית

להשתתפות בסדנה נדרש ניסיון קודם בציור

מחיר הסדנה:
1,200 ₪
2,000 ₪ לשתי סדנאות דיוקן עצמי

אל העצמי הפנימי

    bottom of page