top of page

סדנת דיו
מנחה: איליה גפטר
ימי ראשון 10.00 – 14.00

28.07 – 25.08 // 5 מפגשים

ציור בדיו היא טכניקה ייחודית המציעה לא רק תוצאות אסתטיות מפעימות אלא גם מחנכת ליעילות מירבית בכל המדיומים. הדיו מפליא להביע אור ומקנה את המיומנות לתמצת את המציאות לכדי המהות שלה. הדיו מלמד את יסודות ההפשטה בכל ציור/ טכניקה.

הרבה מהידע שלי על ציור בשמן אני חב לניסיון שלי עם עבודה בדיו. אני אשמח לחלוק את החוויה הזו בסדנה הקרובה.

מתודולוגיה:
הדגמות
משוב והדרכה פרטניים
ציור מודרך מהמאסטרים, טבע דומם ומודל

סדנת דיו

    bottom of page