top of page

ציור חוץ היא חוויה מעצבת שאין לה תחליף בעבור כל אדם הלומד ציור. בסדנת הנוף אנו נלמד כיצד לראות ולבטא את חווית הסביבה המידית והאיכויות ייחודיות לה. אנו נתמקד בפיתוח מיומנות ההתבוננות, מתן אינטרפרטציה ותגובה לצבעי הטבע. איליה ילמד על הכלים והשיטות לתרגום חווית הטבע לשפת הצורה והצבע.
אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו לחוויית ציור מעשירה ומלאת השראה!

הסדנה כוללת:

הרצאה
הדגמות ציור
הדרכה פרטנית
דיונים קבוצתיים

תאריכי הסדנה:

26.04.2022
19:30-21:00
הרצאת מבוא בזום

01.05, 30.04, 29.04, 28.04
09:00-14:30
ציור נוף, הנחייה והדגמות.

מיקום הסדנה:
רח' היינריך היינה, דרום תל אביב
מיקום מדויק יימסר במעמד ההרשמה

עלות הסדנה:
4 ימי סדנה - 1250 ש"ח
3 ימי סדנה - 1000 ש"ח
יומיים סדנה - 700 ש"ח

*כל אפשרויות הרשמה כוללות את הרצאת המבוא בזום
** מומלץ להצטרף לפחות לשלושה ימי סדנה
*** השתתפות מינימלית - יומיים

הסדנה מתאימה לכל הרמות

סדנת נוף 2022 / בהנחיית איליה גפטר