top of page

סדנת נוף בהנחיית איליה גפטר

30 במאי // 20.00 - 21.00

הרצאה ודיון בזום

4, 5, 6 ליוני // 9.00 - 14.30

ציור באוויר הפתוח, הדגמות והדרכה

סדנת נוף היא אחד מהשיאים של כל שנת לימודים. הפעם, נלמד להתבונן ביופי החבוי בטבע להפוך את חווית האור לצבע. הסדנה כוללת: הדרכה פרטנית, הדגמות ציור ודיונים קבוצתיים. הסדנה מתאימה לכל הרמות ומהווה בסיס המאפשר פריצת דרך בהבנת שפת הציור. המיומנויות שנקנה במהלך הסדנה הן חלק בלתי נפרד מהיכולת לנסח רגש באמצעות צבע.

מחיר הסדנה: 1,100 ₪

מיקום: יפו

פרטים נוספים: 053-7252342

סדנת נוף בהנחיית איליה גפטר