top of page

ימי ראשון 10.00 -14.00
15.06.2025 - 06.10.2024

יסודות רישום וציור מהתבוננות לכל הרמות. הקורס עוסק בהבניית  תהליכי רישום וציור המאפשרים  חופש אמנותי.

נושאי הקורס

יסודות רישום
איך לרשום כל דבר שתרצו
תהליכי רישום יעילים
הבנייה של צורה תלת ממדית
הבעת אור וצל

יסודות ציור
תורת הצבע ויישומה
תהליכים יעילים בעבודה עם צבע
מה אנחנו רואים באמת ואיך לצייר את זה?
ייצוג ריאליסטי בצבע
יצירת אור ומרחב בצבע

מתודולוגיה
הדגמות ציור ורישום
הרצאות
הדרכה פרטנית
רישום וציור מטבע דומם ומודלים
אנליזה ולמידה מיצירותיהם של מאסטרים גדולים

מקו לצבע / מנחה: איליה גפטר

    bottom of page