top of page

ימי ראשון 14:00-10:00

30/06/2024 - 08/10/2023

35 שיעורים

הבניית טכניקות רישום וציור המאפשרות חופש אמנותי.
​הקניית ידע ומיומנויות שהם יסודות חיוניים לביטוי והבעה עצמית באמצעות אמנות.
קורס רישום וציור לכל הרמות.

נושאי הקורס:

יסודות רישום

איך לרשום כל דבר

תהליך רישום יעיל

הבנייה של צורה תלת ממדית

הבעת אור וצל

יסודות ציור

מה אנחנו רואים באמת ואיך לצייר את זה?

הנחת צבע – ייצוג ריאליסטי בצבע

תורת הצבע ויישומה

תהליכים יעילים בעבודה עם צבע

מתודולוגיה

הדגמות ציור ורישום

הרצאות

הדרכה פרטנית

רישום וציור מטבע דומם ומודלים

אנליזה ולמידה מיצירותיהם של מאסטרים גדולים

עלות הקורס: 6,700 ₪

 

סרטון של שיעור טיפוסי

מקו לצבע / בהנחיית איליה גפטר

    bottom of page