top of page

כל יצירה היא תוצאה של החלטה משוכלת והתרחשויות מקריות. בסדנה  חדשנית זו נחקור את היופי שבאי-החיזוי. נבחן כיצד ניתן ליזום התנהגות בלתי צפויה של חומרים, ולשלב אותם בתהליך הציור. נתחקה אחרי העומק האין סופי שבצבעי השמן ומדיה מעורבת על קנבסים גדולים. נגלה את הקסם שבאקראיות ואת הפוטנציאל הבלתי נדלה שלה להעשיר את היצירה.

תוכנית הסדנה:

  • הרצאות והדגמות ציור
  • סקירה על חומרי הציור ומטודות עבודה
  • תוכנית כוללת:
  • 8 שיעורים
  • הרצאות והדגמות ציור
  • תקצירי הרצאות
  • סקירה על חומרי הציור ומטודות עבודה
  • הנחיות ציור

מומלץ ניסיון קודם בציור.

כאוס מחושב / בהנחיית: איליה גפטר

    bottom of page