top of page

ימי ראשון 18.00 – 22.00

3 ביולי - 21 באוגוסט // 8 מפגשים

הסדנה תתקיים בסטודיו ובפורמט זום

 

תחושת המרחב מהווה בסיס להבניית מציאות ציורית, אך תורת הציור טרם הציעה גישה סדורה ליצירת החלל בציור. בסדנה ייחודית זו נחקור באופן מתודי כיצד לתרגם את המרחב כישות לכדי קו וצבע. הסדנה מציעה שיטות עבודה מעשיות המבוססות על שנים רבות של ניסיון. הכלים הנלמדים חלים על כל נושא או סגנון ציור באשר הם.

תוכנית הסדנה

  • פרספקטיבה קווית מסורתית ומודרנית
  • פרספקטיבה עם אחת, שתיים, שלוש, ארבע נקודות מגוז
  • חלופות לייצוג הלינארי של המרחב
  • שימוש בטונאליות להבניית מרחב
  • פרספקטיבה אווירית - אטמוספרית
  • ביטויים קלאסיים ומודרניסטיים של המרחב בצבע
  • שילוב של שיטות לינאריות, טונאליות וכרומטיות בהבניית המרחב

 

הסדנה מתאימה לכל הרמות. נשמח לראותכם/ן!

 

עלות הסדנה:
השתתפות בסטודיו: 1,850 ₪
השתתפות בפורמט זום: 1,400 ₪
(ההשתתפות בזום מעניקה גישה מלאה להדגמות, הרצאות ומשימות ציור באמצעות זום. התקדמות העבודה תיבדק מדי שבוע באמצעות WhatsApp ופגישה אישית אחת בסטודיו)

עומק הציור / בהנחיית: איליה גפטר

    bottom of page