top of page

ימי ראשון 10.00 - 14.00

3 ביולי - 21 באוגוסט // 8 מפגשים

הסדנה תתקיים בסטודיו ובפורמט זום


כל יצירה היא תוצאה של החלטה משוכלת והתרחשויות מקריות. בסדנה חדשנית זו נחקור את היופי שבאי-החיזוי. נבחן כיצד ניתן ליזום התנהגות בלתי צפויה של חומרים, ולשלב אותם בתהליך הציור. נתחקה אחרי העומק האין סופי שבצבעי השמן ומדיה מעורבת על קנבסים גדולים. נגלה את הקסם שבאקראיות ואת הפוטנציאל הבלתי נדלה שלה להעשיר את היצירה.

תוכנית הסדנה:

  • הרצאות והדגמות ציור
  • סקירה על חומרי הציור ומטודות עבודה
  • תרגול ומשוב אישי
  • דיון קבוצתי

מומלץ ניסיון קודם בציור.

 

עלות הסדנה:
השתתפות בסטודיו: 1,850 ₪
השתתפות בפורמט זום: 1,400 ₪
(ההשתתפות בזום מעניקה גישה מלאה להדגמות, הרצאות ומשימות ציור באמצעות זום. התקדמות העבודה תיבדק מדי שבוע באמצעות WhatsApp ופגישה אישית אחת בסטודיו)

ציור - כאוס מחושב / בהנחיית: איליה גפטר

    bottom of page