top of page

בהנחיית איליה גפטר

ימי ראשון // 10:00 - 14:00 // 27.08.23-09.07.23

הקורס זמין בסטודיו ובזום

 

מטרת הסדנה היא לפתח את הכלים, האסטרטגיה והרגישות שיאפשרו להפוך מקורות צילום למרקם ציורי חי ונושם. צילום דיגיטלי ובינה מלאכותית הנגישו אינסוף ייצוגים צילומיים היכולים לשמש לנו רפרנס בציור. השימוש בתצלומים מאפשר לנו לבסס את היצירה על מכלול רחב של נושאים הקרובים ללבנו אך רחוקים מאיתנו בזמן ובקום. בסדנה זו נגלה כיצד להשתמש ברפרנסים צילומיים תוך שמירה על המידיות הבלתי אמצעית והחיות בציור סופי. משתתפי הסדנה יכולו להשתמש ברפרנס שיוצעו במסגרת הקורס או לבחור רפרנס משל עצמם בפרויקטים שלהם.

נושאי הסדנה:
צמצום המקור הצילומי לצורות ציוריות
שיטות העברת הרפרנס הויזואלי אל הבד
קומפוזיציה בעבודה עם רפרנס צילומי
ארגון מחדש ומניפולציה של המקור
צבע, משיכות מכחול וטקסטורה כביטוי אישי

שיטת הוראה:
הדגמות ציור והרצאות
ציור מודרך
משוב אישי
ביקורת קבוצתיות
גישה להרצאות מוקלטות

חומרים:
צבעי שמן או אקריליק

מחיר הסדנה:
השתתפות בסטודיו: 1,900 ₪
השתתפות בזום: 1,400 ₪
(הרשמה לסדנת האונליין מעניקה גישה מלאה להדגמות, הרצאות ומשימות הציור. השיעורים יהיו זמינים בשידור חי בזום ויועלו לאיטרנט – ויהיו זמינים לצפייה בכל זמן ומקום). עבודות הסטודנטים ייבדקו מדי שבוע - משוב יימסר בווטסאפ. השתתפות מקוונת אינה כוללת גישה לדיונים קבוצתיים בסטודיו ומשוב מידי במהלך השיעורים).

מצילום למציאות ציורית

    bottom of page