top of page

ציור דיוקן עצמי 1: צבעי העצמי

בהנחיית: איליה גפטר
שפה: עברית

5 מפגשי וידאו. 6.5 שעות הדרכה.

הסדנה תתמקד ביסודות הציור דיוקן עצמי. בין הנושאים עליהם נעבוד: פרופורציות, דמיון ויזואלי, יצירת עומק, הבעת אור וצבע. הסדנה בוחנת את השימוש בפלטה מסורתית כאמצעי לתרגום המציאות לכדי המרחב הדו ממדי של הקנווס.

המפגשים כוללים:

הרצאות

הדגמות ציור

התוויית עקרונות וטקטיקות ליצירת דיוקן עצמי.

השאלות עליהן נענה והנושאים עליהם נדבר:

 

מהו הדיוקן העצמי?

ניתוח יצירות דיוקן עצמי של המאסטרים הגדולים

יסודות רישום ליניארי וטונאלי כבסיס לעבודה בצבע

תורת הצבעים בציור פורטרטים

שימוש בפלטה מסורתית -  4 עד 5 צבעים.

הבניית דיוקן באמצעות צורות צבע.

מעבר מצורות צבע גדולות לצורות קטנות ומורכבות המבטאות את ייחודיות הפנים והבעה.

יסודות הביטוי העצמי.

ציור דיוקן עצמי 1: צבעי העצמי / בהנחיית: איליה גפטר

    bottom of page