top of page
IMG_4220.jpg

קורסים שנתיים
 

המרכז לאמנויות הציור נוסד על ידי איליה גפטר בשנת 2015. המרכז מציע קורסים שנתיים, סדנאות, הרצאות ולימודים מקוונים. 

אנו מאמינים כי האמנות היא חלק בלתי נפרד מהחיים ואולי אף  החלק המשמעותי ביותר שלהם. אנו מלמדים ציור ורישום מתוך אהבה קנה לאמנות, אהבה  שאנו רוצים להקנות לסטודנטים שלנו.

לתיאום שיעורי ניסיון

+972 (0) 53-7252342

bottom of page